Curso de Alfabetización Jurídica (CAJ), edición 2019